ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ У КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

  • Г. С. Бобрицька Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • О. В. Коржова Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Ключові слова: інформаційні технології; ІТ-фахівець; формування креативного мислення; професійна спрямованість; математичні дисципліни; вища математика; лінійна алгебра; професійно-орієнтовані задачі

Анотація

Стаття присвячена питанням формування навичок творчого мислення під час вивчення математичних дисциплін майбутніми фахівцями галузі знань 12 «Інформаційні технології». Для досягнення мети формування креативного мислення в роботі запропоновано використання інформаційних технологій під час різних видів аудиторних занять та для виконання самостійної роботи студентів. У статті розглянуто загально-педагогічні та спеціальні методико-математичні напрями використання сучасних комп’ютерних технологій для повного або часткового впровадження е-навчання у систему математичної освіти. Розкрито місце і роль професійно-орієнтованих задач у формуванні креативного мислення майбутніх ІТ-фахівців під час вивчення математичних дисциплін. Наведено приклади таких задач з розділу «Лінійна алгебра» дисципліни «Вища математика». У роботі пропонується система завдань професійного спрямування для майбутніх фахівців для самостійного опрацювання студентами під керівництвом викладача при вивченні елементів лінійної алгебри у курсі вищої математики. Запропоновано завдання трьох типів: для поглибленого вивчення елементів алгоритмізації та програмування на основі розв’язування типових задач лінійної алгебри; для створення проблемної ситуації з використанням електронних таблиць, що вимагає глибокого вивчення лінійної алгебри та вміння розв’язувати нестандартні завдання; для створення навчальних особистісно-орієнтованих продуктів загального користування, що вимагає не тільки вивчення елементів лінійної алгебри, а й проведення педагогічної, психологічної та методичної роботи.

Біографії авторів

Г. С. Бобрицька, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат педагогічних наук, доцент

О. В. Коржова, Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

старший викладач кафедри інформаційних технологій

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5