КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

  • Т. Р. Браніцька Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: конфліктологічна культура, майбутні фахівці соціономічних професій, критерії, показники сформованості конфліктологічної культури

Анотація

У статті конкретизовано критерії та показники сформованості конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій, визначено її сутність. Аналіз змістових характеристик складових конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій дав можливість визначити критерії її сформованості. Діагностика та визначення рівнів сформованості конфліктологічної культури проводиться за критеріями: особистісно-діяльнісним, мотиваційно-ціннісним, змістово-когнітивним, емоційно-вольовим, комунікативно-поведінковим, рефлексивним. Критерії сформованості конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій конкретизовано в комплексі відповідних показників.

Аналіз та узагальнення наукових досліджень, різних підходів до визначення конфліктологічної культури та її структури уможливили виокремлення сутності конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій як багатоаспектного, інтегративного, особистісного утворення, як багатогранної якості особистості, що ґрунтується на гуманістичних, духовних цінностях та світоглядних позиціях; включає культуру мислення, почуттів, поведінки, комунікативну культуру.

Використання критеріїв та показників рівнів сформованості дасть можливість оцінити результативність та ефективність процесу формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти.

Біографія автора

Т. Р. Браніцька, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5