СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Л. С. Бровчак Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: студентське самоврядування, організаторські здібності, педагогічні умови розвитку організаторських здібностей, методика формування організаторських здібностей, студентська молодь, майбутні вчителі

Анотація

У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми з’ясовано сутність і структуру організаторських здібностей майбутніх учителів, визначено критерії (когнітивний, діяльнісний, особистісний), показники та рівні їх сформованості.

Розроблено методику розвитку організаторських здібностей майбутніх учителів, яка містить чотири блоки (мотиваційно-цільовий, змістовий, операційно-діяльнісний, оцінювально-результативний) і комплексно відображає мету, завдання, педагогічні умови, принципи, етапи, форми й методи формування організаторських здібностей майбутніх учителів. Створено орієнтовану на розвиток організаторських здібностей студентів програму «Школа молодого лідера», що є освітньо-виховним комплексом, котрий залучає студентів до діяльності самоврядування на всіх структурно-організаційних рівнях ВНЗ (групи, потоку, факультету, інституту, гуртожитку, університету) і функціонує на основі розробленого нормативно-правового забезпечення.

Біографія автора

Л. С. Бровчак, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5