ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Б. А. Брилін Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • В. Л. Бриліна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: естетична культура, творча діяльність, майбутній вчитель мистецтв

Анотація

Провідною ідеєю у статті розглядається положення положення про те, що творчий розвиток становить основу формування естетичної культури майбутнього фахівця, високий рівень формує інтелектуальну та емоційну досконалість, активно проявляючись в позитивних результатах творчості, яка розглядається як керований психолого-педагогічний процес, в якому відбувається взаємодія педагогічного управління з творчою діяльністю майбутнього вчителя, що ґрунтується на естетичних потребах, усвідомленому сприйманні естетичної цінності музичного мистецтва.

Виходячи із психологічних, музикознавчих, педагогічних поглядів на систему мистецької освіти, у статті обґрунтовується специфіка функціонального впливу естетичної культури, її основних компонентів на процес творчого розвитку майбутнього вчителя мистецтв.

Біографії авторів

Б. А. Брилін, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії

В. Л. Бриліна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5