ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • І. М. Варава Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: наукова діяльність, дослідницька діяльність, наукове дослідження, види та форми наукової роботи, наукові компетенції, суб’єкт вищої освіти

Анотація

У статті на основі аналізу законодавчо-нормативної бази та наукової літератури було проведено аналіз понять «наукова діяльність», «дослідницька діяльність», зокрема в аспекті її представлення її організації у вищій школі; визначено особливості науково-дослідницької діяльності студентів як суб’єктів вищої освіти. При цьому автором зауважується на обов’язковості провадження такої діяльності у вишах. Кожен студент як суб’єкт здобуття вищої освіти має бути залученим до такої діяльності відповідно чого проблема його науково-дослідницької підготовки набуває особливої актуальності. Автором зазначено, що діяльність студентських наукових товариств виявляється не лише в проведенні наукових освітніх заходів, але й у популяризації наукової діяльності серед різних категорій суб’єктів освітнього процесу, залученні студентської молоді до інноваційної діяльності. Доведено, що організація наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі розширює його світогляд, виховує потяг до самоосвіти, розвиває мислення, надає уміння спостерігати, аналізувати, творчо інтерпретувати результати інших досліджень.

Біографія автора

І. М. Варава, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, аспірант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5