ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Н. Я. Вовчаста Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: навчати, іноземна мова, вища технічна освіта,інтегративний підручник,інноваційні підходи, фахівець, спеціальні дисципліни,зміст

Анотація

На основі аналізу стану проблеми вивчення іноземної мови у педагогічній науці і практиці висвітлено особливості полілінгвального навчання спеціальних дисциплін майбутніх фахівців та особливості структурування змісту підручника іноземних мов для студентів вищих технічних навчальних закладів. Показано, що одним з найбільш перспективних шляхів конструювання підручника полягає у вдосконаленні традиційних підручників шляхом заміни інформаційно-теоретичних завдань на творчі і продуктивні. Інший шлях передбачає принципову зміну структури, змісту і форми підручника та участь студентів у конструюванні навчального змісту. Описано сучасні підходи до обдарованості студентів, які не обмежуються суто технічною обдарованістю, а передбачають, що майбутній інженер повинен бути багатогранною особистістю з високою професійною та загальною культурою. У першу чергу це стосується тих фахівців, професійна діяльність яких буде пов’язана з науковими дослідженнями, розвитком техніки. Тут важливе місце займає володіння іноземними мовами, яке дає доступ до спеціальної літератури та першоджерел зарубіжних наукових розробок. Обґрунтовано доцільність розробки концепції навчання спеціальних дисциплін у професійній підготовці фахівців та дидактичних засад структурування змісту інте-гративного підручника, а також експериментальних моделей полілінгвального навчання спеціальних дисциплін у технічних університетах та структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для студентів вищих технічних навчальних закладів.

Біографія автора

Н. Я. Вовчаста, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технічного перекладу

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5