МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

  • Л. П. Вороновська Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: математична компетентність, майбутні інженери, організації навчального процесу, професійне спрямування, конкурентоспроможність майбутнього фахівця

Анотація

В статті проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців, що до поняття «математична компетентність» та «математична компетентність майбутніх інженерів». На основі аналізу сформульовано дефініцію поняття «математична компетентність майбутніх інженерів», як інтегративну якість особистості, що відображає готовність і здатність ефективно та адекватно застосовувати й набувати нові математичні знання, уміння, навички для вирішення різних практичних й теоретичних проблем і завдань професійної діяльності.

Основний акцент у підготовці фахівців спрямовано на професійну компетентність, готовність створювати і освоювати наукомісткі технології, здійснювати трансфер технологій. Для цього потрібне глибоке розуміння математики, розвинені математичні здібності, компетентність у вирішенні виникаючих в діяльності реальних прикладних задач засобами математики, що ефективніше досягається за допомогою інноваційних технологій. Розглянуто вимоги до організації навчального процесу математичних дисциплін. Наведено приклад професійно спрямованих задач, які можуть бути розв’язані вже на першому році навчання, що позитивно впливають на мотивацію студентів, до більш наполегливого вивчення математичних дисциплін.

На основі виконаного дослідження зроблено висновок, що математична компетентність майбутнього інженера є важливою складовою частиною його професійної компетентності. Професійна спрямованість змісту математичних дисциплін є обов’язковою і необхідною для розвитку і формування математичної компетентності.

Біографія автора

Л. П. Вороновська, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5