ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ

  • Г. Б. Гордійчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Н. А. Яценко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: імітаційне моделювання, підмодель, екологічне моделювання, компартменти, web-орієнтована система WolframAlpha

Анотація

У статті розглянуто вплив екологічного моделювання на формування пізнавальних навичок та умінь, науково-дослідницької діяльності, розвиток практичних умінь працювати з імітаційними моделями на лабораторних заняттях з екології, а також показано як саме студенти на основі підмодельної структури імітаційного моделювання створюють самі власні підмоделі єдиної досліджуваної екологічної системи, розділяючи її на окремі компоненти – компартменти. Описано web-орієнтовану систему WolframAlpha, яка є пошукову-довідниковою системою навчально-наукового типу, що при поданні запиту надає різноманітну інформацію та візуалізує результати розв’язків поставлених завдань.

Біографія автора

Г. Б. Гордійчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5