ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ

  • Р. М. Горбатюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Н. М. Білан Відокремлений підрозділ НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Ключові слова: іншомовна компетентність, іноземна мова, фахівець, майбутні інженери-енергетики, енергетична галу

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність та доцільність формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків. Проведено теоретичний аналіз дисертаційних праць та наукових публікацій, які присвячені іншомовній компетентності фахівців різного професійного спрямування. Визначено ряд чинників, які зумовлюють процес її формування, а саме: об’єктивні, об’єктивно-суб’єктивні, об’єктивно-суб’єктивно-часові. Досліджено специфіку професійної діяльності фахівців енергетичної галузі. Подано авторське трактування поняття «іншомовна компетентність майбутніх інженерів-енергетиків», під яким розуміємо інтегральну ознаку особистості, що характеризується комплексом засвоєних іншомовних знань, практичних вмінь і навичок, рівень досягнення яких визначається здатністю вирішувати освітні, побутові, професійні, інженерно-управлінські, виробничо-технологічні, науково-дослідні, проектно-конструкторські завдання засобами іноземної мови. На основі проведеного анкетування, визначено рівень сформованості іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків. Представлено характеристику практики студентів-енергетиків в іншомовно-професійному середовищі. З’ясовано, що іншомовна компетентність є невід’ємним компонентом професійної майстерності фахівців енергетичної галузі.

Біографії авторів

Р. М. Горбатюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

Н. М. Білан, Відокремлений підрозділ НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5