ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ФОРМ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В ТЕХНІЧНИХ ЗВО

  • О. В. Гречановська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інтерактивні технології, гра, ігрові форми навчання, ігрова діяльність, авторська розробка гри, функції гри

Анотація

В статті розглядаються питання застосування інтерактивних технологій у технічних вищих навчальних закладах. Під час становлення фахівців, євроінтеграційні течії спрямовують модернізацію навчання, та сприяють його перетворенню з метою підвищення ефективності на основі застосування інноваційних технологій, які оптимально поєднуються з традиційними до яких віднесено ігрові форми. Аналізується сутність поняття гри у різних науках, її сутність, функції ігрової діяльності, значення гри в отногенезі та психолого-педагогічному розвитку особистості. Розкривається важливість та необхідність використання ігрових форм в навчально-виховному процесі для кращого засвоєння знань, особливо під час вивчення в сучасних умовах гуманітарних дисциплін в технічних ВНЗ, тому впровадження ігрових форм в навчальний процес є актуальним і необхідним.

Описується авторська розробка та хід проведення гри «Пізнай тему», яку використовують під час лекційних занять з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі» для магістрів. Перераховано ряд функцій, які виконує запропонована ігрова форма заняття та описано результативність за опитуваннями студентів які приймали участь у занятті.

Біографія автора

О. В. Гречановська, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5