МОДЕЛЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Л. М. Гуцол Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: модель, самореалізація студентів, етапи самореалізації, методика самореалізації, дозвіллєва діяльність, принципи дозвіллєвої діяльності

Анотація

У cтaттi тeoрeтичнo oбґрунтoвуєьcя модель самореалізації студентів закладів вищої освіти в процесі дозвіллєвої діяльності. Визначено систему взаємовпливу та взаємозв’язків між її елементами. Мeтoю тaкoї мoдeлi є самореалізація студентів у процесі дозвіллєвої діяльності. Загальна концепція розробленої моделі має своїм підґрунтям особистісно орієнтований, діяльнісний, структурний, функціональний, антропологічний, культурологічний підходи. Визначено критерії самореалізації особистості в дозвіллєвій діяльності (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, емоційно-вольовий, рефлексивний) та на основі визначених критеріїв, показників виокремленo репродуктивний, конструктивний, творчий pівні студентів щодо їх самореалізації у дозвіллєвій діяльності. Обґрунтовано доцільність застосування комплексу педагогічних умов на взаємопов’язаних етапах самореалізації студентів закладів вищої освіти. Конкретизовано змістове наповнення, форми і методи для кожного із зазначених етапів.

Біографія автора

Л. М. Гуцол, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5