ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  • С. В. Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Кобилянський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: самостійна робота, фахова підготовка, студенти вищих навчальних закладів, педагогічна культура

Анотація

В статті розглядаються особливості формування педагогічної культури фахівців машинобудівних спеціальностей як необхідної умови фахового становлення. Оскільки вирішення поставленого завдання можливе в умовах самостійної роботи, розглянуто специфіка й проблеми організації самостійної роботи студентів в процесі підготовки фахівців машинобудівних спеціальностей з урахуванням сучасних вимог та умов суспільства. Проаналізовано особливості організації самостійної роботи студентів, наведено форми й методи самостійної роботи, що сприяють ефективній активізації пізнавальній діяльності студентів.

Оскільки самостійна робота спрямованої на підвищення рівня підготовки майбутнього фахівця, тому вона передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності під час аудиторних й позааудиторних занять, що може проходити як за безпосередньої участі викладача, так і без його допомоги. В цьому контексті в статті вивчаються умови та методи ефективної організації самостійної роботи студентів як цілісної системи освітнього середовища.

Обґрунтовано, що ефективне формування педагогічної культури в процесі організації самостійної роботи студентів закладів вищої освіти можливе лише за умов забезпечення оптимального поєднання аудиторної та позааудиторної роботи, застосування новітніх методів та технологій організації самостійної пізнавальної, наукової діяльності студентів, урахуванням специфіки вивчення фахових дисциплін. Наведені дидактичні принципи та етапи організації самостійної роботи студентів з метою формування педагогічної культури.

Біографії авторів

С. В. Дембіцька, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

О. В. Кобилянський, Вінницький національний технічний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5