МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

  • Н. В. Добровольська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Ключові слова: оптимізаційні задачі, методи розв’язання оптимізаційних задач, економіко-математична модель, опорний розв’язок, симплекс-метод, надбудова Пошук рішення

Анотація

У статті представлено опис оптимізаційних задач лінійного програмування, для розв’язування яких доцільно використовувати надбудову Пошук рішення програми MS Excel. При цьому зазначено, що найпоширенішими прикладами економічних задач лінійного програмування є задача планування виробництва (використання ресурсів), задача структурної оптимізації, задача раціонального використання виробничих потужностей, транспортна задача. Зазначено, що оскільки оптимізаційним задачам притаманні такі властивості, як: єдина ціль, що максимізується або мінімізується (прибуток, ресурси, тощо); обмеження, що мають, як правило, вигляд нерівностей; набір значень змінних, що прямо чи опосередковано впливають на обмеження та на величини, що оптимізуються, то пошук найкращого (оптимального) плану є простим перебором і порівнянням всіх можливих планів. Основним методом розв’язування оптимізаційних задач є симплекс-метод, ітераційно-алгоритмічна обчислювальна процедура, яка дає змогу, починаючи з певного опорного плану, за скінченну кількість кроків отримати оптимальний план задачі лінійного програмування. Цей процес є досить затратним по часу, громіздким та непростим, проте розв’язати оптимізаційну задачу можна за лічені хвилини з допомогою пакетів програм Mathcad, надбудови Пошук рішення програми MS Excel, SPSS, SAS та ін.

Зазначено, що Excel відноситься до програмного забезпечення загального призначення, тобто його використання не потребує спеціальних знань від студентів. До того ж дисципліна «Вища та прикладна математика» вивчається на першому курсі майбутніми економістами, паралельно з вивченням дисципліни «Економічна інформатика», де студенти вивчають офісні програми загального призначення, в тому числі MS Excel. Тому застосування табличного процесору Excel, а саме надбудови Пошук рішення до розв’язання оптимізаційних задач ми вважаємо найбільш доцільним. У статті наведено також алгоритм та приклад розв’язання оптимізаційної задачі із застосуванням надбудови Пошук рішення табличного процесора MS Excel.

Біографія автора

Н. В. Добровольська, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5