ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • В. С. Зубко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: майбутні психологи, професійна мобільність, майбутня професійна діяльність, структура професійної мобільності

Анотація

У статті розглянуто професійну мобільність як один із чинників професійної успішності майбутніх психологів. Наголошено на особливому інтересі до професійного становлення майбутніх психологів, що зумовлено високою соціальною значущістю професії, стрімким зростанням її популярності та розширенням сфер застосування; подано структуру професійної мобільності зі складовими: активність, яка розуміється як готовність до діяльності, освоєння нових форм і видів діяльності, як основа професійно-педагогічної діяльності; адаптивність, як здатність пристосовуватися до мінливих умов діяльності, готовність змінити своє життя і діяльність, основа професійно-педагогічної гнучкості; відкритість – схильність до нового, невідомого, відмова від стереотипів; комунікативність – здатність і готовність встановлювати нові зв’язки та контакти з суб’єктами освітньої діяльності; креативність – творче ставлення до середовища і власної діяльності, готовність до їх перетворення, фундамент професійно-педагогічного новаторства; компетентність – здатність гнучко орієнтуватися в професії, готовність до продовження навчання, самонавчання, саморозвитку, самоосвіти Представлено характеристику професійної мобільності майбутніх психологівяк здатності успішно змінювати види діяльності у сфері психології; швидко адаптуватися залежно від ситуації; у володінні високим рівнем фахових та психолого-педагогічних знань, досвідом їх удосконалення й самостійного набуття; у готовності до саморозвитку в професійній діяльності.

Біографія автора

В. С. Зубко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірант

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5