ФОРМУВАНННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  • А. В. Іванчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. І. Буга Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: метод відеоситуацій, метод «розслідування», форми організації виробництва, типи виробництва, технологічна практика, дільниця цеху, компоновка технологічного обладнання, потік предметів праці

Анотація

У статті розглядається використання методів «розслідування» і відеоситуацій для формування уявлень про організацію сучасного виробництва в майбутніх вчителів технологій під час проходження технологічної практики. Основою для формування уявлень про організацію сучасного виробництва є наочні образи компоновки технологічного обладнання на дільницях цеху та потоку предметів праці в різних типах виробництва. Під час підготовки до проходження технологічної практики студенти розв’язують за допомогою методу контрольних запитань якісні навчальні задачі на ідентифікацію форм організації виробництва та аналізують фрагменти відеофільмів про виробництво різних видів готової продукції з відеохостингової платформи You Tube. На технологічній практиці студенти малими групами проводять «розслідування» форм організації виробництва та відповідних типів виробництва.

Біографії авторів

А. В. Іванчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності факультету математики, фізики і технологій

О. І. Буга, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5