АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОЦЕСУ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • І. Н. Ігнатьєва Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Л. В. Маліновська Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Д. В. Стребкова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: концертмейстерські уміння, самостійна музична діяльність, концертмейстер, творчий контакт

Анотація

статті викладено теоретичні та практичні аспекти дослідження проблеми формування концертмейстерської компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі навчання їх музичній спеціальності у вищому навчальному закладі. В рамках розв'язання завдань дослідження теоретично обґрунтовані педагогічні умови й шляхи впровадження педагогічних дій, які активізують процес підготовки фахівців; уточнено показники знань, умінь і навичок сформованості цієї компетентності.

У статті розглядаються особливості діяльності майбутніх учителів музики – концертмейстерів, аналізуються уміння та навички, якими повинен володіти музикант – концертмейстер в практичній роботі з учнями у вокально-хорових та хореографічних гуртках. Формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до концертмейстерської роботи забезпечується інтегративним підходом дослідників до опанування методиками музично-творчої діяльності, комплексним застосуванням їх у процесі концертмейстерської практики, а також педагогічної практики, яка становить фронтальну перевірку кінцевих результатів сформованої готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до музично-педагогічної роботи.

 

Біографії авторів

І. Н. Ігнатьєва, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

провідний концертмейстер кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти

Л. В. Маліновська, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

провідний концертмейстер у класі постановки голосу кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти

Д. В. Стребкова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

концертмейстер у класі хорового диригування на кафедрі вокально-хорової підготовки

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5