ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ЯК МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

  • А. П. Кобися Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-5075-7747
  • М. Ю. Кадемія Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-5196-5617
Ключові слова: віртуальний університет, університет третього покоління, електронне навчання, навчання впродовж життя

Анотація

У статті описано психологічні і соціальні особливості самореалізації людей літнього віку, визначено принципи соціальної роботи з людьми літнього віку – незалежність, участь у житті суспільства, у розробці й здійсненні політики, яка безпосередньо стосується їхнього добробуту, догляд, реалізація внутрішнього потенціалу, гідність – що лежать в основі методів, технологій та відповідних форм соціальної роботи з людьми похилого віку, проведено історичний аналіз виникнення і розвитку університетів третього покоління за кордоном та в Україні, узагальнено моделі реалізації університетів третього покоління за кордоном та в Україні, охарактеризовано сучасний стан реалізації університетів третього покоління на державному та недержавному рівнях, розкрито суть поняття «віртуальний університет», детально описано віртуальне представництво навчального закладу та типовий варіант складу віртуального університету, що реалізується наявністю наступних взаємопов'язаних компонентів: корпоративного Intranet порталу для організації доступу співробітників університету до широкого діапазону інформаційних та комунікаційних ресурсів; студентського Intranet порталу для організації доступу студентів до інформації; цифрової бібліотеки, яка забезпечує доступ як студентів, так і співробітників університету до інформаційних ресурсів комп'ютерних мереж; публічного web-сайту як ключового засобу маркетингу та комунікації з широким співтовариством; системи електронного навчання, здатної забезпечити навчання та викладання дисциплін у гнучкому on-line середовищі.

Біографія автора

А. П. Кобися, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5