ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД РОЗКРИТТЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

  • Т. С. Козак Національний лісотехнічний університету України
  • О. А. Швець Національний лісотехнічний університету України
Ключові слова: дизайнер, дизайн-мислення, дизайн-освіта, інтерактивне навчання, креативність, творчість

Анотація

В останні роки дизайн перетворився з інструменту підвищення рівня споживання в інструмент, що створює нові цінності, які закладені в основі інноваційних розробок. Цій революції дизайн завдячує гуманізаційному методу впровадження дизайн-мислення (design thinking).

Нині в соціокультурному й навчальному напрямах дизайн-мислення, зокрема в Україні, використовується певною групою людей, задіяних у сфері life design, інноваційних компаніях, ІТ проектах, школах реклами, проектах профорієнтації та громадських організаціях, у соціальному підприємництві, бізнесі, державному секторі. На нашу думку, цей інноваційний метод необхідно вводити в сферу дизайн-освіти, оскільки він є раціонально виправданим у рамках нової професійної освіти і розбудови креативної економіки України (що значить вміти працювати на межі декількох дисциплін, структурувати розрізнену інформацію, створювати і синтезувати нові рішення, в яких ключовими словами виступають креативність та уява). Незважаючи на низку окремих публікацій, все ж питання дизайн-мислення як інтерактивного методу розкриття творчих здібностей у професійній освіті не було висвітлено в такому контексті.

У статті теоретично й методично обґрунтовано необхідність впровадження методу дизайн-мислення як інноваційної та інтерактивної форми навчання, яка розкриває творчі якості студента-дизайнера як особистості та її креативні здібності в умовах інтеграційної розбудови професійної дизайн-освіти. Показано, що специфіка дизайну полягає в усвідомленому прагненні засобами проектування задовольнити ті потреби, які не задовольняються іншими, наявними на сьогоднішній день у суспільстві засобами.
У навчальному процесі за допомогою інтерактивного методу дизайн-мислення студент-дизайнер у командній співпраці всіх учасників на різних етапах «переживає» весь проектний процес за новою формою моделі творчої діяльності, наскрізним елементом якого виступає людина та її цінності.

Біографії авторів

Т. С. Козак, Національний лісотехнічний університету України

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дизайну

О. А. Швець, Національний лісотехнічний університету України

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5