ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • К. В. Копняк Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0618-0359
Ключові слова: форми організації навчання, інтерактивне навчання, заклади вищої освіти, навчання інформатики, майбутні економісти, модель інтерактивного навчання, дискусія, організаційні методики дискусії, комп’ютерно-орієнтовані інтерактивні технології, хмарні технології

Анотація

У статті розглядаються питання використання інтерактивних технологій у вищій школі як важливий елемент доступу до якісної освіти та інструмент формування загальних професійних компетентностей майбутніх економістів. Зокрема, розглянуто сутність інтерактивних технологій навчання, наведена характеристика різних інтерактивних форм та методик їх використання під час проведення занять. Запропонована модель інтерактивного навчання у вищій школі. Обґрунтована ефективність його застосування у процесі навчання інформатики майбутніх економістів у закладах вищої освіти.

Досліджено значення та можливості використання інтерактивних технологій під час проведення лекційних занять з інформатики. Запропоновано використання дискусії як основного інтерактивного методу, що підвищить ефективність лекцій з інформатики. Визначено головні фактори, які впливають на ефективність лекційного заняття з використанням дискусії. Розглянуто організаційні методики проведення дискусії. Досліджено стадії проходження дискусії (орієнтацію, оцінку та консолідацію).

Проаналізовано комп’ютерно-орієнтовані інтерактивні технології, а саме хмарні технології, що надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу. Наведено приклади використання хмарних технологій у навчанні інформатики. Узагальнено переваги використання хмарних технологій в навчанні.

Біографія автора

К. В. Копняк, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5