ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПРИ НАВЧАННІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

  • О. М. Кравчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: самостійна робота, диференційований підхід, аналітична геометрія, майбутні вчителі математики

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність досліджуваної проблеми: важливість диференційованого підходу при вивченні математичних дисциплін у класичному університеті.

На прикладі навчання аналітичної геометрії розглянуто особливості диференційованого підходу до організації самостійної роботи майбутніх вчителів математики; проаналізовано структуру навчальної дисципліни, її методичне забезпечення, способи диференціації при вивченні окремих тем з метою ефективнішого їх засвоєння студентами різних категорій. Студентам із слабкою математичною підготовкою рекомендується надавати зразки виконання типових завдань для досягнення ними необхідного рівня знань, а сильним студентам пропонувати нестандартні, творчі завдання, розв’язання яких потребують вміння самостійного відшукання додаткової науково-методичної інформації, творчого підходу до її опрацювання і виявлення можливостей застосування.

Рекомендується при диференційованому підході навчання аналітичної геометрії застосовувати комп’ютерну техніку, навчальні програми тощо. Звертається увага на використання цікавої динамічної математичної програми GeoGebra, яка допомагає студентам вивчати геометричні образи, їх властивості, розвиває логічне мислення, формує просторову уяву.

Важливу роль у підготовці майбутнього вчителя математики, як висококваліфікованого фахівця, відіграють заняття гуртка з геометрії, робота якого організована на основі диференційованого підходу до організації самостійної роботи студентів.

Біографія автора

О. М. Кравчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і математичного аналізу

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5