КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

  • О. Я. Кухтяк Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: інформаційна, бібліотечна та архівна справа; науково-методичне забезпечення; професійна підготовка; концептуальні засади

Анотація

Встановлено, що в умовах сучасного інформаційного суспільства відбуваються активні процеси щодо зміни підходів до підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зумовлюючи необхідність в оновленні науково-методичного забезпечення процесу професійної підготовки фахівців даної спеціальності. Визначено, що науково-методичне забезпечення процесу професійної підготовки повинно відповідати тенденціям розвитку сучасної освіти та вимогам практики.

На основі аналізу стану досліджуваної проблеми і виявлених недоліків, окреслено основні суперечності та запропоновано шляхи їх розв’язання. Визначено головні компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, а саме: її зміст і організаційно-освітні технології забезпечення. Окреслено необхідність теоретичного обґрунтування науково-методичного забезпечення навчального процесу, що випливає із загальнонаукового твердження, що теорія виконує свою методологічну функцію, виступаючи як органічний конструктивний компонент практики. У цьому контексті наукове забезпечення є конструктивним компонентом методичного.

Обґрунтовано основні положення концептуальних засад науково-методичного забезпечення навчального процесу майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Визначено, що розвиток науково-методичного забезпечення має сприяти підвищенню якості самостійної роботі студента із засвоєння знань, умінь і навичок, що надають конкретні дисципліни освітніх програм. Сформульовано концептуальні засади розробки та розвитку науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Біографія автора

О. Я. Кухтяк, Національний університет «Львівська політехніка»

cпеціаліст І категорії, центр тестування та діагностики знань, НУ "Львівська політехніка"

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5