ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ БАКАЛАВРІВ – ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ У ВНЗ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

  • С. М. Лутковська Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійна діяльність, бакалавр

Анотація

В статті розглядаються основні засади формування професійних компетенцій бакалаврів ВНЗ аграрного профілю. Проведено аналіз проблеми дослідження, висвітлено точки зору провідних науковців сучасності з визначення поняття «компетенції» і «професійної компетенції». Визначено, що професійні компетенції є не лише професійними базовими (науковими) знаннями та вміннями, а й ціннісними орієнтаціями, мотивами діяльності бакалавра, стилем взаємин з людьми, з якими він працює, його загальною культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу. Компетентність поєднує знання та здатність безпосередньо застосовувати їх в професійній діяльності. Вона є специфічною здатністю особистості, що дає змогу ефективно розв’язувати проблеми, котрі виникають у реальних життєвих ситуаціях. Студент-бакалавр повинен мати певні знання – інструменти, особливі способи мислення й життєві навички. Вищі рівні компетентності передбачають ініціативу, організаторські здіб-ності, здатність оцінювати наслідки своїх дій. Однак природа компетентності така, що оптимальні результати в розв’язанні проблем можливі лише за умови глибокої особистої зацікавленості майбутнього фахівця. Тому основним завданням освіти є професійна підготовка бакалаврів, що спрямована на потреби сьогодення.

Біографія автора

С. М. Лутковська, Вінницький національний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри годівлі с/г тварин та водних біоресурсів

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5