ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  • О. С. Мисик
Ключові слова: модель, організаційно-педагогічні умови, підготовка, майбутніх вихователі, фахова компетентність

Анотація

В статті розкрито організаційно-педагогічні умови та модель формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі педагогічної практики.

Охарактеризовано реалізацію організаційно-педагогічних умов: удосконалення процесу організації педагогічної практики, орієнтованої на формування фахової компетентності майбутніх вихователів, важливість якої представлена у ґрунтовних психолого-педагогічних дослідженнях, є однією з фундаментальних складових, що сприяє професійному становленню студентів, оволодінню ними фаховою компетентністю за умови спрямованості впливу на особистість студента у відповідності з його потребами, переконаннями та інтересами; реалізація особистісно орієнтованого підходу до формування фахової компетентності у майбутніх вихователів у процесі педагогічної практики; формування аналітичних умінь майбутніх вихователів у процесі організації науково-дослідної роботи протягом педагогічної практики.

Автором проаналізовано різні підходи до визначення основних компонентів фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі педагогічної практики, які зреалізовані у структурі моделі.

У моделі обґрунтовано структуру, компоненти і критерії формування фахової компетентності, а також розкрито види педагогічної практики, показники та результат.

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5