ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ШКОЛІ

  • Л. Ф. Михайленко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • М. Б. Ковальчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: методична компетентність, вчитель математики, педагогічна практика, педагогічний університет

Анотація

Формування методичної компетентності у майбутніх вчителів математики під час проходження педагогічної практики в школі. У статті розкрито роль педагогічної практики в системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики в аспекті формування його методичної компетентності та виділені умови розвитку методичної компетентності вчителів математики. Зазначено, що ефективне проведення педпрактики залежить від належного рівня організації і управління діяльністю студентів та від вибору шкіл-партнерів для організації взаємодії з майбутніми, початківцями та досвідченими педагогами-професіоналами. Обґрунтовано, що співпраця викладачів кафедри та шкільних вчителів має бути спрямована в основному на забезпечення: системності, яка розкривається в цілісному поєднанні мети, завдань, форм і методів співпраці між вчителями школи та викладачами педагогічного університету; систематичності і послідовності визначених напрямів діяльності; поєднання теоретичної та практичної діяльності. Описано основні особистісно-професійні якості, властиві педагогу-предметнику, під керівництвом якого студенти проходитимуть практику: ставлення до своєї професійної педагогічної діяльності як до соціально-значущої; високий рівень володіння як математичними так методичними знаннями; бути зразком модельних професійних дій з учнями; володіння прийомами наставництва; вміння надавати всебічну підтримку практиканту, стимулювати саморефлексію і самоаналіз студента; відкритість і щирість.

Біографії авторів

Л. Ф. Михайленко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доцент, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики

М. Б. Ковальчук, Вінницький національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5