ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАКРИТИХ МАТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ

  • Д. А. Найко Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: тест, тестові завдання, дистрактори, складність тесту, коефіцієнт кореляції, валідність тесту, надійність тесту

Анотація

У статті розглядаються питання якості тестових завдань та якості дистракторів у закритих математичних тестах. З різних точок зору аналізуються числові характеристики,через які проводиться оцінювання тестів та тестових завдань. Висвітлюється питання доцільності розподілу завдань тесту (за складністю) за нормальним законом. Розкривається логіка застосування того чи іншого підходу при конструюванні тестів чи аналізі самих результатів тестування. Поняття кореляційного зв’язку розглядається на прикладах вивчення зв’язків між різними показниками освітніх вимірювань. Широко обговорюється поняття валідності, яке є одним з найфундаментальніших понять тестології. У статті висвітлюються різні трактування цього поняття. Розглядається валідність методу та валідність тесту. В роботі також розкривається суть прогностичної валідності як виразника зв’язку результатів тестування з прогнозними досягненнями учасників тестування. Така характеристика тесту як надійність є показником точності освітніх вимірювань і аналізується у порівнянні з поняттям валідності тесту. Обговорюється метод порогових груп, найважливіша тенденція якого полягає у тому, що найсильніші групи екзаменованих осіб найчастіше вибирають правильну відповідь, а всі дистрактори, якщо вони якісні, мають приблизно однакову кількість «голосів».

Біографія автора

Д. А. Найко, Вінницький національний аграрний університет

кандидат фізізико-математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5