САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

  • О. В. Невмержицька Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • М. В. Пагута Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: самоосвітня діяльність, самоосвітня компетентність, готовність до самоосвітньої діяльності, інформаційне суспільство, інформаційні технології, професійна підготовка, відкриті освітні ресурси, ігрові програми-симулятори, соціальні мережеві сервіси, програми для миттєвого обміну повідомленнями

Анотація

У статті розглядаються шляхи самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців в умовах інформаційного суспільства, важливим елементом якого є інформаційні технології, що змінили природу, зміст та умови професійної діяльності. Доведено, що в умовах стрімкої інформатизації відбувається зміна освітньої парадигми: від передачі студентам певної суми знань до їхнього навчання самостійно здобувати необхідну інформацію, інтерпретувати її та використовувати у професійній діяльності впродовж усього життя. Констатовано, що самоосвітня діяльність фахівця сьогодні має включати в себе принаймні кілька складових: самоосвіту в галузі професійної діяльності, інформаційних технологій, а також самовдосконалення в галузі фундаментальних знань. Доведено, що сучасні інформаційні технології дають можливість майбутнім фахівцям отримати доступ до значної кількості надсучасної інформації, полегшують її пошук, а також надають інструментарій для обробки інформації. Розвиваючи вміння шукати необхідну інформацію та перетворювати/обробляти її студенти розширюють можливості самоосвітньої діяльності. Охарактеризовано мотиваційний, інформаційний, діяльнісний та контрольно-оцінний компоненти готовності до самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців. Висвітлено роль професійних інтернет-сайтів, мережевих професійних співтовариств, соціальних мережевих сервісів, вебінарів, програм для миттєвого обміну повідомленнями (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal та ін.), ігрових програм-симуляторів, відкритих освітніх ресурсів, інтернет-курсів тощо у формуванні умінь і навичок самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців.

Біографії авторів

О. В. Невмержицька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

М. В. Пагута, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5