ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • Б. В. Павлюк
Ключові слова: проектна компетентність, майбутні учителі початкових класів, формування проектної компетентності, експеримент, експериментальна група, контрольна група

Анотація

В статті йдеться про розроблення технології формування проектної компетентності майбутніх учителів початкової школи і виявлення її результативності нам знадобився розширений педагогічний експеримент, який включав два етапи: констатувальний і формувальний, та був спрямований на актуалізацію запропонованих компонентів формування проектної компетентності.

Педагогічний експеримент проводився на базі Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені М. Грушевського, Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А.Ю.Кримського, Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка.

Мета формувального педагогічного експерименту полягала у визначенні змін досліджуваних параметрів проектної компетентності за традиційного навчання і в умовах технології формування проектної компетентності майбутніх учителів початкової школи, що реалізовувалася.

У формувальному педагогічному експерименті учасники контрольної групи навчалися за традиційною методикою, а респонденти експериментальних груп за розробленою технологією. Було складено план формувального педагогічного експерименту, зафіксовані терміни виконання заходів і їх змістовне наповнення, що були розглянуті і затверджені на засіданні циклової методичної комісії діловодства, документознавства та інформаційної діяльності Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу. Експериментальна робота здійснювалася у межах тих навчальних дисциплін, що викладаються дисертантом: інформатика, практичний курс інформатики з елементами програмування, методика навчання інформатики.

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5