ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА У МОРАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

  • Т. Ю. Панасюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: патріотичне виховання, музичний фольклор, концертмейстерська діяльність, соліст

Анотація

У публікації розглянуто проблему формування морально – патріотичних якостей майбутніх вчителів музичного мистецтва, привернуто увагу до проблеми підготовки висококваліфікованих, готових до викликів сьогодення, спеціалістів, що сприятимуть відродженню моральних, духовних і культурних цінностей в громадянському суспільстві, доведено важливість звертання молоді до витоків народної мудрості – музичного фольклору, визначені деякі основні завдання і принципи виховання творчої особистості студента, окреслено коло питань, пов’язаних з діяльністю концертмейстера, його професійно-творчім зростанням. В статті описано процес спільної роботи студента, викладача і концертмейстера у підготовці до майбутньої виконавської діяльності. Визначені завдання, що постають перед учасниками цього процесу і вказані шляхи і засоби їх вирішення.

Біографія автора

Т. Ю. Панасюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

концертмейстер кафедри теорії та методики музичної освіти

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5