ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

  • В. В. Петрук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: етика, професійна етика соціального працівника, етична свідомість, етична дія, етичні відносини, етичні вимоги, мораль, критерії моральності

Анотація

В статті розглядаються певні аспекти професійної етики соціального працівника. Кожна професія має свою власну мораль. Професія формує у її носіїв не лише професійні навички, а й певні риси особистості та відношення до змісту своєї діяльності. Професійна етика лежить в основі всіх інших аспектів професійної діяльності, так як мораль професійної групи (професійна мораль) є складовою частиною моралі суспільства, а власне мораль є одним з найдавніших регуляторів поведінки і дій, взаємодії людей, в тому числі і в професійній сфері.

Соціальний працівник діє в ціннісно-орієнтованому світі, де кожна дія, мета, мотив, засіб досягнення мети або навіть намір може отримати оцінку з точки зору відповідності його моральним нормам, тобто уявленням суспільства або мікросоціуму про добро і зло. Тому критерії моральності в соціальній роботі мають ряд критеріїв, які містять вимоги як до дій соціального працівника, так і до ефективності і якості даної роботи.

Таким чином, у своїй практичній діяльності фахівці потребують не лише моральних орієнтирів, що визначають загальний, основний напрямок їх діяльності, а й правил повсякденної діяльності, без дотримання яких неможливо реалізувати моральні норми і принципи. Тому в етичних нормах соціальної роботи відображаються основні вимоги та критерії поведінки і дій соціального працівника, які, при всій їх різноманітності, продиктовані специфічними умовами і змістом його праці.

Глибоке знання норм і принципів професійної етики, неухильне, творче застосування їх в повсякденній діяльності допомагає соціальному працівнику здійснювати співробітництво з клієнтами, їх близькими, колегами, представниками громадських, державних та недержавних організацій і установ.

Біографія автора

В. В. Петрук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат педагогічних наук, доцент

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5