МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • Н. Г. Підліснича Вінницький кооперативний інститут
Ключові слова: математична компетентність майбутніх економістів, модель формування професійно-математичної компетентності майбутніх економістів, показники сформованості професійно-математичної компетентності майбутніх економістів, рівні сформованості професійно-математичної компетентності майбутніх економістів

Анотація

Схарактеризовано та теоретично обґрунтовано модель формування професійно-математичної компетентності майбутніх економістів. Нова економіка посилює вимоги до гнучких інтелектуальних навичок та вміння аналізувати інформацію та інтегрувати різноманітні джерела знань у вирішення проблем. Майбутнім фахівцям необхідна здатність швидко і ефективно адаптуватися до змін. Потужне критичне мислення сприяє таким здатностям особистості, тому його формування є дуже важливим в сучасних умовах. Математика є ефективним інструментом для формування критичного мислення майбутніх економістів. Основним напрямком діяльності викладача визначено удосконалення змістової складової професійної підготовки; удосконалення методики розв’язування задач засобами розвитку критичного мислення студентів; забезпечення розвитку прийомів розумової діяльності студентів у процесі формування професійно-математичної компетентності. Необхідність формування в майбутніх економістів професійно-математичної компетентності продиктована тим, що в кожній ланці наукового знання математика переломлюється на прикладне спрямування, що означає використання математичного апарату для розв’язування специфічних задач. Прикладне спрямування математики дає привід вважати її базовим елементом професійної підготовки майбутніх економістів. Математика має бути не лише навчальною дисципліною, але й інструментом організації професійної діяльності, аналізу її результатів, засобом керування економічними процесами та економічними системами.

Біографія автора

Н. Г. Підліснича, Вінницький кооперативний інститут

здобувач кафедри педагогіки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, викладач Вінницького кооперативного інституту

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5