ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

  • О. А. Подзигун Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • А. І. Петрова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. М. Ігнатова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Н. С. Клос Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: інформаційні технології, іншомовне спілкування, іноземна мова для професійного спілкування, сайти-платформи, комп’ютерні навчальні програми, мобільні додатки, навчальний процес, виший навчальний заклад

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування інформаційних технологій для інтенсифікації вивчення іноземної мови студентами для професійного спілкування. Зазначено, що методи застосування інформаційних технологій навчання залежать від багатьох факторів і визначаються конкретними умовами навчання: конфігурацією й можливостями наявної комп'ютерної й телекомунікаційної техніки, кількісним і якісним складом студентського контингенту, доступним програмним забезпеченням, кваліфікацією викладача тощо. Форми роботи з комп’ютером на заняттях іноземної мови можуть бути різними: засвоєння нового матеріалу чи його закріплення з використання комп’ютерних навчальних програм, написання творів, переказів, диктантів, перевірка грамотності чи правопису іноземної мови, використанням програм-тренажерів для поповнення словникового запасу або програм-оболонок для створення комп’ютерних тестів для моніторингу якості знань студентів.

У статі проаналізовано деякі сайти-платформи, комп’ютерні навчальні програми, мобільні додатки, які можна використовувати для вивчення іноземних мов та для оцінки якості знань студентів, зокрема Google Форми, Quizlet, Proprofs, Kahoot!, ClassMarker, Plickers, Easy Test Maker, Lingualeo, Duolingo, Сoursera, Вusuu, Rosetta Stone, LingQ.

Зроблено висновок, що засоби інформаційних технологій вносять особливий внесок у створенні іншомовного середовища як одного з основних мотивуючих і стимулюючих факторів у процесі вивчення іноземних мов, що раніше трималося винятково на майстерності викладача. До нових тенденцій відноситься і передача частини повноважень по проектуванню і керуванню навчальним процесом не лише викладачу, але й самому студенту.

Біографії авторів

О. А. Подзигун, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов

А. І. Петрова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов

О. М. Ігнатова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури

Н. С. Клос, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри методики навчання іноземних мов

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5