ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

  • В. Г. Подорожний Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: освіта протягом життя, особистість, навчання, дорослий вік, людина, знання, неформальна освіта, психологічні особливості, успішна старість

Анотація

Проблема освiти дорослих є актуальною, адже відповідно до результатів психологічних досліджень людина в усі періоди її життя здатна засвоювати нові знання. В умовах зростання ролі знань і технологій у житті суспільства та процесів глобалізації, інтеграції та інформатизації, системи освіти потребують вдосконалення. Метою освітньої політики стає створення умов, що дозволяють навчатися неперервно, тому на сучасному етапі все більше уваги приділяється розвитку сфери освіти дорослих. Стаття покликана розкрити психологічні особливості неформальної освіти, як важливого компоненту ефективного навчання людей похилого віку. Неперервна освіта є одним із головних елементів соціальної моделі повноцінного суспільства. Освіта дорослих – це пролонгований процес розвитку людини, що відбувається протягом усього життя, неформальна освіта дорослих характеризується: суспільним характером керівництва; варіативністю програм і термінів навчання; поєднанням форм наукових і прикладних знань; добровільним характером навчання; систематизованістю навчання; цілеспрямованою діяльністю тих, хто навчається; спрямованістю на задоволення освітніх потреб окремих соціальних, професійних груп; створенням комфортного освітнього середовища для спілкування дорослих; можливістю психологічного захисту в умовах соціальних змін. Неформальна освіта в людей похилого віку має свої психологічні особливості, а роль навчання та освіти в літньому віці полягає у підтримці та розвитку пізнавальної функції, збільшенні психологічних ресурсів та покращенні соціального функціонування, крім того, освіта була визнана одним з чинників активного життям, що є важливим компонентом успішного старіння.

Біографія автора

В. Г. Подорожний, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірант кафедри психології та соціальної роботи

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5