ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ФАХІВЦЯ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

  • О. О. Солтик Хмельницький національний університет
Ключові слова: надійність, професійна надійність, надійністні характеристики, контент-аналіз, вчитель фізичної культури

Анотація

Дослідження професійної надійності вчителя фізичної культури повинно ґрунтуватись на загальній теоретичній основі теорії надійності. В статті проведено аналіз найбільш поширених визначень і понять, пов’язаних із надійністю.
Зазначається, що понятійний апарат надійності людини в різних сферах життєдіяльності відрізняється наявністю великої кількістю визначень.

Важливою умовою дослідження надійності людини, як суб’єкта праці, зокрема у педагогічній сфері, є врахування специфіки і особливостей професійної діяльності.

Метою статті стало визначення надійністних характеристик, притаманних професії викладача фізичного виховання. Для вирішення даного завдання було використано метод наукових досліджень документів – контент-аналіз. Контент-аналіз різних термінів і визначень надійності дозволив встановити найбільш поширені по частоті згадування у документах якості і властивості, які характеризують надійність вчителя фізичної культури. Проведений аналіз дозволив обґрунтувати основні характеристики надійності вчителя фізичної культури, до яких увійшли: безпомилковість, самовіддача і ефективність.

Зазначені надійністні характеристики обов’язково повинні бути враховані при подальшому представлені і досліджені професійної надійності вчителя фізичної культури.

Це відкриває можливість подальшого емпіричного дослідження надійності вчителя безпосередньо під час проведення занять з фізичної культури.

Біографія автора

О. О. Солтик, Хмельницький національний університет

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5