ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ТЕОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • А. В. Струк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: підготовка, проблема підготовки, майбутні вчителі, початкова школа, педагогіка, теорія педагогіки, освіта, вища освіта

Анотація

У статті теоретично висвітлюється проблема підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Висвітлено наукові погляди на проблему професійної підготовки майбутніх учителів. Розглянуто найважливіші характеристики, що мають формуватися у майбутніх учителів у вищих навчальних закладах у процесі професійної підготовки та охарактеризовано основні професійно-педагогічні вміння, якими має володіти майбутній фахівець. На основі аналізу різних трактувань сутності професійної підготовки майбутнього вчителя у науковій педагогічній думці запропоновано власне формулювання цього поняття. Осмислення цієї проблематики присвячено низку наукових-педагогічних праць, серед яких: загальні засади педагогіки, теорії виховання і навчання; ролі педагогіки вищої школи для формування особистості майбутніх фахівців; організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Педагогіка вищої школи має запобігти однобічному розвиткові, здатної адекватно реагувати на швидкі інформаційні потоки, конструктивно розв’язувати професійні ситуації. Педагогіка вищої школи є однією із специфічних галузей педагогіки. Її специфіка визначається проблемами, які вона покликана розв’язувати. Головною є проблема визначення об’єктивних закономірностей всебічному формування і розвитку особистості спеціаліста. Розв’язання цих складних завдань повною мірою залежить від учителя, якості його підготовки, тому однією з актуальних проблем вищої школи є розроблення сучасної концепції формування майбутніх учителів. Насамперед потребує вдосконалення їх професійно-педагогічна підготовка, зокрема, її конкретизація і наближення до майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим з особливою гостротою постає проблема оволодіння майбутніми вчителями сучасною педагогічною технологією – системою знань, умінь і навичок, потрібних для успішної організації навчання у школі.

Біографія автора

А. В. Струк, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, викладач

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5