КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • А. В. Терепа Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж
Ключові слова: професійна підготовка, математична компетентність, майбутній учитель початкової школи, критерій, показник математичної компетентності, рівні сформованості, структурні компоненти

Анотація

У статті проаналізовано дослідження вчених щодо критеріїв та показників математичної компетентності вчителів, здійснено порівняльний аналіз критеріїв та показників професійних компетентностей учителів. У ході проведеного дослідження були виокремлені наступні критерії сформованості математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи: когнітивний, діяльнісний та практично-ціннісний. На основі виділених критеріїв, автором зроблено характеристику показників математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Показниками когнітивного критерію виділені: система умінь та навичок з математики, що полягають в умінні передавати математичну інформацію; уміння користуватися вербальними та не вербельними засобами передачі математичної інформації, представляти математичні дані в усній, цифровій формі, графічно або символічно, робити висновки та аналізувати дані; уміння передбачити типові математичні помилки у школярів та прийомами їх попередження. До показників діяльнісного критерію автором відносено готовність і здатність розв’язувати математичні задачі, здатність вирішувати типові завдання, а також нетипові засобами математики; здатність систематизовувати й узагальнювати математичну інформацію; здатність знаходити математичну інформацію, цікаві задачі, моделі фігур, здатність вільно володіти математичним інструментарієм; готовність застосовувати сучасні інформаційні технології у процесі подальшого саморозвитку з математики. Показниками практично-ціннісного критерію є здатність аналізувати свою математичну діяльність, обґрунтовувати математичні міркування, прагнення до математичного саморозвитку.

Біографія автора

А. В. Терепа, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

викладач математики

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5