ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ

  • Н. М. Тимків Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: нафтогазова галузь, людські ресурси, професійна освіта, професійна компетентність, конкурентні переваги, інновації, модернізація, людський капітал, прогнозування, розвиток інноваційного потенціалу

Анотація

У статті розглядаються перспективи розвитку людських ресурсів у нафтогазовій галузі, яка є основним джерелом паливно-енергетичних ресурсів. Трансформація світових паливно-енергетичних ринків ставить нові завдання перед українськими нафтовими і газовими компаніями, вимагає нових підходів до організації їх діяльності. Особливу увагу слід приділяти людським ресурсам організації. Людські ресурси в сучасній економіці стають головним капіталом і основною конкурентною перевагою. Розвиток людських ресурсів включає комплекс заходів, спрямованих на спонукання до творчої, ініціативної праці, до неперервного самовдосконалення і навчання протягом усього життя. Зазначено, що у всьому світі нафтогазові компанії, заявляючи про попит на висококваліфікованих спеціалістів у своїй галузі, ініціюють їхню підготовку. У наш час формується принципово новий підхід до забезпечення нафтогазового сектору країни людськими ресурсами нової формації, які володіють підвищеною адаптивністю до запровадження інновацій.

Біографія автора

Н. М. Тимків, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат педагогічних наук, доцент

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5