ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Л. А. Тютюн Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. М. Соя Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: майбутні вчителі фізико-математичних спеціальностей, математичні дисципліни, пакети прикладних програм

Анотація

У даній статті проаналізовано особливості забезпечення фахової підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. Виділено основні навички, вміння і здатності студента, якими він повинен оволодіти для використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій навчання. Обґрунтовано та охарактеризовано основні методологічні підходи і відображено практичний досвід формування у майбутнього вчителя фізико-математичних спеціальностей професійної компетентності та ролі в цьому пакетів прикладних програм під час вивчення математичних дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти (на прикладі вивчення навчальних дисциплін «аналітична геометрія», «конструктивна геометрія», «основи геометрії», «чисельні методи», «методи оптимізації і дослідження операцій», «математичне програмування», «математичне і комп’ютерне моделювання», «комп’ютерне моделювання в математиці»). Вказано та обґрунтовано переваги і можливості наявного безкоштовного програмного забезпечення. Особлива увага приділяється таким програмним продуктам як 3D Grapher, GeoGebra, Maxima. Наведено приклади дослідження математичних моделей та візуалізації побудови динамічних рисунків, виконаних у програмах 3D Grapher, Advanced Grapher, Geogebra, на лекційних, практичних і лабораторних заняттях із вказаних дисциплін. За допомогою системи комп’ютерної алгебри Maxima та інструментів табличного процесора Microsoft Excel наведено приклади реалізації математичних моделей різних оптимізаційних задач та дослідження отриманих розв’язків за допомогою їх комп’ютерного моделювання.

Біографії авторів

Л. А. Тютюн, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики

О. М. Соя, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри математики та інформатики

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5