АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

  • В. А. Фрицюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: професійний саморозвиток, майбутні учителі музичного мистецтва, організаційно-педагогічні умови, формування, самостійна навчально-пізнавальна діяльність, підготовка

Анотація

У статті розглядається професійний саморозвиток майбутніх учителів музичного мистецтва, який визначено як свідому діяльність студентів, спрямовану на повну самореалізацію себе як особистості в тій соціальній сфері, яку визначає професія. Доведено, що важливою організаційно-педагогічною умовою формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до професійного саморозвитку є активізація їхньої самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Наголошено на важливості активізації самостійної творчо-пошукової діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва під час вивчення фахових дисциплін, наприклад: студенти можуть підбирали собі репертуар для виконавської практики, продовжувати розучування і виконання творів шкільного репертуару, перекладали акомпанементи шкільних пісень тощо. Акцентована увага на важливості розвитку у студентів мотивації самовдосконалення, що стимулює їх до самостійної творчості, до професійного саморозвитку. Доведено, що формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на етапі фахової підготовки у закладах вищої освіти відіграє особливе значення, оскільки саме в цей період закладаються мотиваційно-ціннісні, когнітивні та рефлексивно-діяльні основи професійного саморозвитку майбутніх педагогів.

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5