ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Г. Г. Хлипавка Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: педагогічні умови, формування соціальної компетентності, майбутні офіцери служби цивільного захисту

Анотація

У статті розглядається проблема визначення педагогічних умов формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України, які б забезпечили ефективність функціонування педагогічної системи у навчальному закладі та стимулювали всіх суб’єктів навчально-виховного процесу (командирів (начальників), викладачів і самих курсантів як суб’єктів навчальної діяльності) до цілеспрямованого розвитку соціальної компетентності. З’ясовано, що педагогічними умовами формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки мають бути такі, які охоплюватимуть усі сторони й усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, забезпечуватимуть імплікаційні зв’язки між компонентами моделі формування соціальної компетентності курсантів на основі реалізації оновленого змісту навчання, оптимізації форм, методів, підходів, технології організації педагогічної взаємодії в професійно-орієнтованому освітньому середовищі. Визначено, що педагогічними умовами ефективного формування соціальної компетентності майбутніх офіцерських кадрів у процесі професійної підготовки є: розвиток професійної мотивації курсантів до оволодіння майбутньою професією; впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України; організація виховної роботи, спрямованої на формування соціальної компетентності курсантів.

Біографія автора

Г. Г. Хлипавка, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

старший викладач кафедри українознавства

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2