ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • І. Л. Холковська Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • О. С. Московчук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: соціокультурний освітній простір, освітнє середовище, майбутній фахівець, соціальна взаємодія, соціальна компетентність

Анотація

Статтю присвячено проблемі організації соціокультурного освітнього простору сучасного вищого навчального закладу. Зроблено спробу сформувати цілісне бачення цього простору крізь призму уявлень про результати професійної підготовки майбутніх педагогів, зокрема формування соціальної компетентності. Подано аналіз наукових праць вітчизняних науковців, в яких висвітлено проблеми формування соціокультурного освітнього простору ЗВО. Обґрунтовано місце та роль соціокультурного освітнього простору формування соціальної компетентності студентів у процесі студентського самоврядування.

Біографії авторів

І. Л. Холковська, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

О. С. Московчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

фахівець І категорії відділу виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, аспірант кафедри педагогіки і професійної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5