ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

  • В. О. Швець Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: навчання математики; готовність; здатність; умови інклюзії; інклюзивна компетентність вчителя; інклюзивно-педагогічні компетенції

Анотація

У статті розкривається зміст понять здатність і готовність майбутнього вчителя математики до виконання навчальної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Зауважено про змістову відмінність між поняттями «готовність» і «здатність». Поняттю «готовність» більше властивий «діяльнісний» аспект – «підготовлений до використання». Крім того, готовність передбачає також згоду, бажання що-небудь зробити, тобто включає і аспект мотивованості особистості на виконання роботи. Під «здатністю» найчастіше розуміють вміння на практиці виконувати певні дії, схильність до певного виду діяльності.

Обґрунтовується власна точка зору у пошуку відповідей на питання: чи готовий нинішній і майбутній вчитель математики до навчання учнів в умовах інклюзії? коли і за рахунок чого може бути сформована інклюзивна компетентність майбутнього вчителя математики чи працюючого вчителя, який в питаннях організації і проведення інклюзивного навчання – некомпетентний? чи варто у всіх вчителів математики таку компетентність формувати? З’ясовано, що актуальною проблемою підготовки майбутнього вчителя математики і перепідготовки працюючого вчителя є розробка і впровадження методичної системи формування у вчителя готовності і здатності (інклюзивної компетентності) працювати в умовах інклюзивного навчання, тобто розробку цілей і змісту такої підготовки, організаційних форм, методів та засобів. Таким чином розробка методики навчання учнів математики в умовах інклюзії є актуальною проблемою і потребує окремого дослідження.

Біографія автора

В. О. Швець, Вінницький національний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5