ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СІЛЬСЬКОГО КОЕФІЦІЄНТА НА ПРОГНОСТИЧНУ ВАЛІДНІСТЬ КОНКУРСНОГО БАЛА СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

  • О. Ф. Шевчук Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: прогностична валідність, коефіцієнт кореляції, конкурсний відбір, конкурсний бал, результати ЗНО, аномальний рівень оцінювання, бал поточного контролю

Анотація

У статті досліджується вплив, введеного у 2017 році, сільського коефіцієнта на прогностичну валідність конкурсного бала результатам успішності студентів першокурсників галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з вищої математики. Виявлена незначна позитивна зміна коефіцієнта кореляції та відносно кращі показники успішності студентів із сільською припискою підтверджують доцільність його введення. Показано, що значення показника прогностичної валідності, більшою мірою залежить від наявності аномальних рівнів оцінювання знань студентів, а тому виявлення та усунення таких аномальних рівнів є необхідною умовою для отримання достовірних результатів статистичного аналізу.

Отримані, в межах даної вибірки, досить високі значення показника прогностичної валідності конкурсного відбору, можуть викликатися декількома факторами. Насамперед, кореляційний зв’язок вивчається між конкурсним балом і балом успішності лише однієї дисципліни (вищої математики), вивчення якої безпосередньо залежить від результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, що є профільним предметом даної галузі знань. Крім цього, у статистичному дослідженні розглядається прогностична валідність результатів ЗНО на бали лише поточного контролю з вищої математики у І семестрі, а не на підсумковий результат успішності після проведення іспиту.

Біографія автора

О. Ф. Шевчук, Вінницький національний аграрний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій

Опубліковано
2019-02-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5