ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Р. С. Гуревич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0003-1304-3870
Ключові слова: інформаційне суспільство, освітній простір, інформаційно‐комунікаційні технології, інформаційне освітнє середовище

Анотація

Стаття присвячена розгляду становлення інформаційного суспільства в Україні наприкінці XX — на початку XXI століття. Обґрунтовується, що це є фактором розвитку інформаційного освітнього простору. Метою інформатизації системи вищої освіти є підвищення ефективності навчання, завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконаленню методів її застосування, а також спрямованість на можливість використання інформаційно‐комунікаційних технологій у навчально‐виховному процесі ВНЗ та майбутній професійній діяльності здобувачів вищої освіти.

Опубліковано
2017-11-25
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1