ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМИ СТАРТОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

  • Фурман О. Д.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивний освітній простір, соціальна адаптація, люди з особливими освітніми потребами

Анотація

У статті розглядається сутність та особливості інклюзивної освіти. Пропонується визначення понять «інклюзія», «інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання», «інклюзивна школа», подано принципи на яких базується інклюзивна освіта.. Також окреслюються кілька етапів, часові межі яких визначаються суспільно-політичними та соціокультурними процесами, що відбувались у країні на шляху входження до європейського освітнього простору та необхідні для реалізації інклюзивної освіти людей з особливими освітніми потребами в Україні. Зазначено, що важливою умовою системного реформування освіти дітей з особливими потребами є комплексне розв’язання завдань, пов’язаних з нормативно-правовим, організаційно-фінансовим, кадровим, науково- та навчально-методичним забезпеченням їхнього навчання та виховання. Стратегія розвитку національної системи освіти повинна формуватися адекватно до сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів, вимог переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить сталий рух і розвиток України у XXI ст., інтегрування національної системи освіти до європейського і світового освітнього простору. Сприяти реалізації цієї стратегії має належним чином організована і запроваджена у практику інклюзивна освіта, яка в Україні повинна співіснувати із загальною і спеціальною що зумовлює створення комфортного середовища для дітей з різними стартовими можливостями.

Опубліковано
2018-01-22
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1