РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ПТНЗ

  • Черненко Я. І.
Ключові слова: компетентнісне навчання, методи навчання, методичний прийом, математика, професійно- технічні навчальні заклади, математична компетентність, лист другу, дешифровка

Анотація

Формування базових компетентностей, зокрема математичної компетентності, в учнів загальноосвітніх шкіл та ПТНЗ нині є одним з основних завданням української освіти, прописаним в законодавчих документах.

Мета – описати деякі методичні прийоми навчання, які сприяють організації компетентістно орієнтованого навчання математиці в професійно технічних навчальних закладах.
Діагностувати обчислювальні навички та вміння виконувати дії з раціональними числами можна за допомогою
методичного прийому «дешифровка». Позитивними аспектами використання методичного прийому «дешифровка» є:
   − самостійне повторення матеріалу учнями;
   − залучення до індивідуальної роботи всіх групи учнів;
   − створення ситуації успіху;
   − визначення рівня знань учнів у цікавій формі.
Для закріплення теоретичного матеріалу варто використовувати методичний прийом з умовною назвою: «Лист другу».

Описаний навчальний прийом дозволяє залучити до активної діяльності всіх учнів групи, розвиває пам'ять, логіку, лаконічність, культуру математичного мовлення. Покращується вміння ставити запитання. Для представників  багатьох професій це вміння є професійно значущим.

Автором підібрано методичні прийоми, які сприяють організації компетентнісного навчання математиці учнів ПТНЗ. Описано особливості застосування цих прийомів, переваги їх використання, запропоновано приклади.

Отже, для ефективного формування математичної компетентності учнів ПТНЗ необхідними є врахування психолого-педагогічних особливостей учнів, реалізація професійної спрямованості уроків математики, застосування індивідуального підходу до учнів, добір ефективних методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності.

Опубліковано
2018-01-22
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2