УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  • Караманова З. А.
Ключові слова: психолого-педагогічні особливості, математичні здібності, поетапне формування розумових дій, процес навчання, інтелектуальний розвиток

Анотація

У статті згідно визначенню К. Ушинського щодо необхідності вивчення психолого-педагогічних особливостей розвитку учнів, поставлено проблему врахування їх у навчанні студентів. Сформульовано мету статті, а саме – дослідити психолого-педагогічні особливості розвитку студентів машинобудівного коледжу з метою покращення їх навчання математики. У статті розглянуто особливості розвитку молоді 14-19 років за дослідженням Н. Басової. За допомогою анкетування та добору завдань за схемою В. Крутецького виявлено особливості розвитку та математичні здібності студентів машинобудівних коледжів. Розглянуто теорію поетапного формування розумових дій Б. Гальперіна. Запропоновано застосування теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна до вивчення курсу математики у машинобудівному коледжі. Наголошено, що при навчанні математики особливе значення має інтелектуальний розвиток студента та їх емоції, що є стимулом просуватися вперед у здобутті нових знань та формування навичок. З огляду на це, навчання студентів передбачає застосування особистісного та диференційованого підходу шляхом розподілу студентів на типологічні групи за виявленими математичними здібностями, переорієнтацію роботи викладача на розвиток усієї системи психічних властивостей студентів.

Опубліковано
2018-01-22
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3