МЕТОДИКА РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ КРАЇН ЄС

  • Балендр А. В.
Ключові слова: підготовка прикордонників, методика, навчальний курс, галузева рамка кваліфікацій, рівні кваліфікацій, країни Європейського Союзу

Анотація

У статті автором розглянуто методику розробки навчального курсу за галузевою рамкою кваліфікацій (ГРК) для підготовки прикордонників країн ЄС. Висвітлена методика включає такі етапи: визначення професійних компетентностей з переліку типових профілів компетентностей та їх конкретизація; визначення результатів навчання використовуючи таблиці перехресних посилань та їх конкретизація; визначення рівня курсу використовуючи ГРК для підготовки прикордонників; розробка стратегій навчання та оцінювання; розробка змісту курсу у відповідності до результатів навчання. Методика навчального курсу за ГРК може бути використана науково-педагогічним складом НАДПСУ та інших навчальних закладів ДПСУ з метою стимулювання впровадження принципів Болонського і Копенгагенського процесів під час розробки власних навчальних курсів.

Опубліковано
2018-01-23
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4