МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Белюдна В. В.
Ключові слова: методологія дослідження, підходи, принципи, методи, система, професійна підготовка

Анотація

У статті досліджуються методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Методологію дослідження представлено як систему, що включає загальний напрям дослідження, підходи, принципи і методи, які використовуються для його організації та проведення, аналізу отриманих результатів, що дає можливість розглядати розвиток професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов як складний, еволюційний процес, який характеризується постійними змінами його складових під впливом певних факторів в умовах конкретного історичного періоду.

Запропоновані автором підходи, методи та принципи дозволяють здійснити об‘єктивний і комплексний аналіз теорії і практики такої підготовки в історико-педагогічному контексті – період 1948-2016 рр. й виявити і охарактеризувати основні напрямки, тенденції розвитку змісту професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у досліджуваний період, його сутнісні риси, інваріантні і варіативні складові, під впливом політичних, економічних, соціокультурних чинників, як об‘єктів ретроспективного аналізу.

Опубліковано
2018-01-23
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4