ХІМІЧНА КОМПОНЕНТА У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

  • Безносюк Н. С.
Ключові слова: матеріалознавство, конструкційні матеріали, хімія, професійно орієнтоване навчання

Анотація

В статті розглянуто проблему визначення хімічної компоненти підготовки майбутнього вчителя освітньої галузі «Технологія». Проведений аналіз навчальної програми нормативної дисципліни «Матеріалознавство і технології виробництва конструкційних матеріалів» для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) засвідчив наявність в її змісті системи хімічних понять і підтвердив доцільність реалізації професійно орієнтованого навчання хімії студентів даного профілю. Виділено основні хімічні компетенції, необхідні для засвоєння предметів професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Опубліковано
2018-01-23
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4