ПЕДАГОГІЧНІ ТА МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Білозерська Г. О.
Ключові слова: розвивальне середовище, педагогічні умови, професійна самосвідомість, розвивальний освітній процес, самосвідомість, ціннісне ставлення

Анотація

У статті розглядаються педагогічні та музично-естетичні вимоги формування розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, професійне спрямування спеціальних предметів в освітньому процесі мистецького факультету на основі посилення міжпредметних зв’язків, забезпечення професійного розвитку особистості студента, розкриття його індивідуальних можливостей, його самоактуалізацію, усвідомлення ціннісного ставлення до обраної професії. Проведено аналіз поняття «розвивальне освітнє середовище», виділено три основних параметри його реалізації; обґрунтовано, що важливою умовою формування розвивального середовища професійної підготовки на музично-педагогічному факультеті є авторитетність його професорсько-викладацького складу. Визначено, що інноваційна діяльність музичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів торкається фундаментальних аспектів реорганізації сучасної музично-педагогічної освіти і спрямована на: визнання самоцінності людської особистості; усвідомлення права особистості на вільний розвиток; уявлення про розвиток професійних якостей особистості вчителя музики, розуміння ним необхідності професійного самовдосконалення; розвиток художньо-естетичної культури як комплексу якостей особистості.

Опубліковано
2018-01-24
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4